Startpagina voor de nieuwe economie

Een initiatief van

Nederland is namelijk druk met het innoveren, creëren en realiseren van prachtige nieuwe initiatieven, programma’s en projecten die ons allen inspireren een nieuwe economie te vormen. Maar ook heeft menig bedrijf een order portfolio dat vol zit met traditionele verkooporders. Hierdoor voelen zij de urgentie van de nieuwe economie niet en zien de kansen evenmin, terwijl deze transitie van alle kanten wordt bespoedigd en de mogelijkheden talloos zijn. Kies je eerste stap en kijk voor meer mogelijkheden op neweconomy.eco

Lees meer

Certificering

Certificering en standaardisering voor de nieuwe economie spelen een belangrijke rol in het behouden en versterken van een bottom line op het gebied van ecologisch en sociale impact. Met certificaten kunnen garanties af worden gegeven voor de kwaliteit van zowel het eindproduct als de gehele levenscyclus ervan. Enerzijds kan de vraagkant van de markt hiermee zorgen dat ze eisen blijven stellen aan de kwaliteit van een product of dienst en de impact hiervan. Anderzijds kan de aanbodkant de kwaliteit van haar producten en diensten blijvend garanderen.