Startpagina voor de nieuwe economie

Een initiatief van

Nederland is namelijk druk met het innoveren, creëren en realiseren van prachtige nieuwe initiatieven, programma’s en projecten die ons allen inspireren een nieuwe economie te vormen. Maar ook heeft menig bedrijf een order portfolio dat vol zit met traditionele verkooporders. Hierdoor voelen zij de urgentie van de nieuwe economie niet en zien de kansen evenmin, terwijl deze transitie van alle kanten wordt bespoedigd en de mogelijkheden talloos zijn. Kies je eerste stap en kijk voor meer mogelijkheden op neweconomy.eco

Lees meer

Privacybeleid

Als New Economy B.V. vinden wij de privacy van onze website gebruikers en achterban erg belangrijk. Tegelijkertijd hebben we gegevens nodig om bijvoorbeeld nieuwsbrieven te versturen en om onze website te analyseren om te optimaliseren. Daarom proberen we alleen die gegevens op te vragen die we écht nodig hebben. Let op: door het bezoeken van de website van New Economy ga je automatisch akkoord met de cookies die deze website plaatst. In dit Privacybeleid informeert New Economy je over het gebruik van jouw persoonsgegevens bij de uitvoering van haar activiteiten, binnen de New Economy website (www.neweconomy.eco), de nieuwsbrieven en haar social media kanalen (hierna samen te noemen: ‘New Economy-kanalen’). De New Economy-kanalen richten zich onder meer op het tonen van nieuws, evenementen, regelingen en calls en inspiratie op het snijvlak van creatieve industrie en kennis en innovatie.

New Economy vindt het belangrijk om op een verantwoorde manier met ieders persoonsgegevens om te gaan. Daarom worden je persoonsgegevens altijd zorgvuldig verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de van tijd tot tijd geldende overige (Europese) wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens via de New Economy-kanalen is New Economy de verantwoordelijke in de zin van de AVG. New Economy is gevestigd in Den Haag (Johan van Hasseltkade 255B, 1032 LP, Amsterdam) en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 67553338.

Het gebruik van de New Economy-kanalen Cookies: Op deze website worden cookies gebruikt om de website optimaal te kunnen laten presteren. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op je computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar jouw computer heeft verzonden. De cookies worden gebruikt voor het bijhouden van statistieken waaronder surfgedrag en klikgedrag. De gegevens die worden verzameld bevatten geen persoonlijke informatie.

Je kunt kiezen of je cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kun je de instellingen van je browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als je ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kun je mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die je bezoekt.

Doeleinden van het gebruik

New Economy gebruikt deze automatisch gegenereerde (persoons)gegevens voor de volgende doeleinden: Onderzoek van gebruik van de New Economy-kanalen

New Economy gebruikt gegevens met betrekking tot het gebruik van de New Economy-kanalen voor onderzoek. Doel hiervan is de New Economy-kanalen, het gebruiksgemak en dienstverlening te verbeteren en inzicht te verkrijgen in de markt. New Economy gebruikt alleen anonieme gegevens die niet te herleiden zijn tot de individuele bezoeker.

Beveiliging van de New Economy-website

New Economy maakt gebruik van HyperText Transfer Protocol Secure, of HTTPS, met als doel een veilige uitwisseling van gegevens. Bij gebruik van HTTPS worden de gegevens versleuteld, waardoor het voor een buitenstaander, bijvoorbeeld iemand die afluistert, onmogelijk zou moeten zijn om te weten welke gegevens verstuurd worden.

Functionaliteit van de New Economy-website

De New Economy-website maakt gebruik van trackers om de website optimaal te laten presteren. Deze gegevens zijn volledig anoniem.

Nieuwsbrief

Uitsluitend als je daarom hebt verzocht gebruikt New Economy je e-mailadres voor het versturen van haar nieuwsbrief met daarin nieuws of tips van New Economy. Elke nieuwsbrief die je van New Economy ontvangt biedt je de mogelijkheid om je af te melden.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Voor het verwerken van persoonsgegevens kan New Economy gebruik maken van andere dienstverleners, zoals mailchimp. Deze dienstverleners zullen optreden als bewerker. Zij mogen de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht verwerken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor de gegevens verkregen zijn. New Economy sluit met deze bewerkers een bewerkersovereenkomst. Hierin wordt de bewerker verplicht om alle wettelijke bepalingen en de bepalingen uit dit Privacybeleid na te leven.

New Economy verstrekt verder geen persoonsgegevens aan derden, tenzij zij op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie, daartoe verplicht is, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of je daarvoor toestemming hebt gegeven.

Beveiligingsmaatregelen

New Economy heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen om verlies, onrechtmatig gebruik, onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens door anderen tegen te gaan, en ook om de toegang tot jouw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen.

Websites van derden

Dit Privacybeleid heeft alleen betrekking op de New Economy-kanalen en niet op andere websites van derden waarvoor in de New Economy-kanalen een link wordt getoond of die via een I-frame worden getoond op het New Economy-kanaal. Als je via een hyperlink of I-frame op de New Economy-kanalen terecht komt op de website van een ander, zoals een brancheorganisatie of universiteit, dan geldt dit Privacybeleid niet voor je bezoek aan die website. New Economy adviseert je het privacybeleid van de websites van deze derden goed door te nemen.

Controle over je persoonsgegevens

New Economy houdt alleen anonieme IP-adressen bij. Met betrekking tot de nieuwsbrief, waarvoor je je moet hebben opgegeven, kun je je altijd afmelden via een link in de nieuwsbrief of mailen naar contact@neweconomy.eco om verwijderd te worden.

Wijzigingen

New Economy behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid te wijzigen. New Economy adviseert je regelmatig het Privacybeleid te bekijken. De wijzigingen kunnen via de New Economy-kanalen of per e-mail bekend worden gemaakt.

New Economy BV Johan van Hasseltkade 255B 1032 LP, Amsterdam
contact@neweconomy.eco

Dit Privacybeleid is aangepast op 7 januari 2021