Startpagina voor de nieuwe economie

Een initiatief van

Nederland is namelijk druk met het innoveren, creëren en realiseren van prachtige nieuwe initiatieven, programma’s en projecten die ons allen inspireren een nieuwe economie te vormen. Maar ook heeft menig bedrijf een order portfolio dat vol zit met traditionele verkooporders. Hierdoor voelen zij de urgentie van de nieuwe economie niet en zien de kansen evenmin, terwijl deze transitie van alle kanten wordt bespoedigd en de mogelijkheden talloos zijn. Kies je eerste stap en kijk voor meer mogelijkheden op neweconomy.eco

Lees meer

Startpagina voor de nieuwe economie

Nederland is druk met het innoveren, creëren en realiseren van prachtige nieuwe initiatieven, programma's en projecten die ons allen inspireren een nieuwe economie te vormen. Maar ook heeft menig bedrijf een order portfolio dat vol zit met traditionele verkooporders. Hierdoor voelen zij de urgentie van de nieuwe economie niet en zien de kansen evenmin, terwijl deze transitie van alle kanten wordt bespoedigt en de mogelijkheden talloos zijn.

Maar wat is die nieuwe economie dan?

Begrippen zoals duurzaamheid, circulariteit, biobased, social, fairtrade en holistische verdienmodellen voeren de toon van pioniers. De verantwoordelijkheid van iedere schakel in de keten wordt herdacht: de maker van een product of dienst moet hebben nagedacht over de mogelijke consequenties die een keuze heeft op de rest van de keten van toeleveranciers en afnemers. Het doel is om uiteindelijk een waardevol bedrijf te zijn in een systeem waarbij het toegankelijk voor iedereen wordt om te leren, mobiliseren en consumeren in een gezonde leef- en woonomgeving. Een systeem waarbij de consument eigen- en eindeloze keuzes heeft uit proposities, waarin waardeoptimalisatie voor de natuur en mens het uitgangspunt is: generatieve diensten en producten.

Wat?!

Wat als ik start met een kleine stap die bij mij past? Voor iedereen die nieuwsgierig is naar de kansen van de nieuwe economie is New Economy gestart met een startpagina waar je terecht kan voor inspiratie en motivatie. Met deze inspiratie kunnen de portfolio’s klaargestoomd worden voor de nieuwe economie. Er zijn namelijk talloze voorbeelden te vinden van zowel grote als kleine bedrijven die het allemaal nét iets anders aanpakken en daarmee wat ons betreft al onderdeel zijn van de nieuwe economie.

Waarom?

Vanuit New Economy streven wij naar een economie met minder afhankelijkheden, één die minder vervuilend of verspillend is, maar waarin juist samen positieve impact wordt gecreëerd. Een economie die groeit door een toename van gezamenlijke welzijn en ecologische stabiliteit.

De startpagina van de nieuwe economie

De voorbeeld initiatieven zijn gecategoriseerd in negen type activiteiten. Deze activiteiten sluiten aan bij onder andere de ladder van circulariteit (PBL, 2019), al richt dit loket zich niet alleen op de circulaire economie en het sluiten van kringlopen maar ook op biodiversiteit, herstel van natuur en sociale ondernemingen. De bedrijven opereren als een ecosysteem waarbij de processen niet lineair verlopen, maar als netwerk naar elkaar overvloeien. Hoe meer diverse bedrijven en activiteiten toe worden gevoegd, des te sterker en veerkrachtiger dit ecosysteem zal werken. Hier willen wij graag aan bijdragen!

Deze negen activiteiten worden mogelijk gemaakt door de Enablers dit zijn onder andere de kennisinstellingen, financiële instituties, certificeringen, databanken en adviesbureaus. Er bestaan tal van obstructies die de transitie naar circulair in de weg zitten: een gebrek aan kennis en geld, perverse marktprikkels, wetgeving die niet meebeweegt en een gebrek aan zichtbaarheid van de potentiële oplossingen. De Enablers zorgen ervoor dat concrete oplossingen ingebed worden in instituties waardoor de barrières in de transitie steeds verder worden weggenomen en het pad door meerdere partijen kan worden betreden. De huidige lijst met activiteiten en enablers is groeiend, dat wat nu staat is gelukkig slechts een fractie van wat er al is. Deze organisaties zijn ons in het bijzonder opgevallen, maar we hopen dat nog velen zich zullen aansluiten. Initiatieven die zich op de nieuwe economie richten kunnen zich aanmelden voor de database door te mailen naar contact@neweconomy.eco