Startpagina voor de nieuwe economie

Een initiatief van

Nederland is namelijk druk met het innoveren, creëren en realiseren van prachtige nieuwe initiatieven, programma’s en projecten die ons allen inspireren een nieuwe economie te vormen. Maar ook heeft menig bedrijf een order portfolio dat vol zit met traditionele verkooporders. Hierdoor voelen zij de urgentie van de nieuwe economie niet en zien de kansen evenmin, terwijl deze transitie van alle kanten wordt bespoedigd en de mogelijkheden talloos zijn. Kies je eerste stap en kijk voor meer mogelijkheden op neweconomy.eco

Lees meer

Databanken

Databanken gedreven door de nieuwste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek zorgen dat er continu verder gebouwd kan worden aan oplossingen. Nieuwe inzichten zorgen dat bedrijven steeds beter in staat zijn om positieve- en negatieve impact in kaart te brengen. Bedrijven kunnen hier op inspelen door negatieve impact te minimaliseren en het maximale uit het positieve te halen. Dit kan vanaf macroniveau tot microniveau. Waarbij op macroniveau data bijdraagt aan het monitoren van de huidige staat van de nieuwe economie op het gebied van economische groei, biodiversiteit of de staat van de circulaire economie. Op microniveau koppelt het bedrijfsleven activiteiten aan innovatieve Sustainable Devlopment Indicatoren die aansluiten bij de VN Sustainable Development Goals.