Startpagina voor de nieuwe economie

Een initiatief van

Nederland is namelijk druk met het innoveren, creëren en realiseren van prachtige nieuwe initiatieven, programma’s en projecten die ons allen inspireren een nieuwe economie te vormen. Maar ook heeft menig bedrijf een order portfolio dat vol zit met traditionele verkooporders. Hierdoor voelen zij de urgentie van de nieuwe economie niet en zien de kansen evenmin, terwijl deze transitie van alle kanten wordt bespoedigd en de mogelijkheden talloos zijn. Kies je eerste stap en kijk voor meer mogelijkheden op neweconomy.eco

Lees meer

Behoud van land en natuurlijke bronnen

Vitale land-en watersystemen zijn de basis van ons leven. Ze zorgen voor voedsel, water, schone lucht, een stabiel klimaat, biodiversiteit, goede gezondheid, veiligheid en dragen daarmee bij aan menselijk welzijn. Het zorgdragen voor onze natuurlijke bronnen en het behouden van land voor biodiversiteit staat daarom bovenaan in de ontwikkeling van de nieuwe economie. Wij geloven daarnaast dat landschapsherstel enorme onaangeboorde kansen biedt voor duurzame economische en sociale ontwikkeling.