Startpagina voor de nieuwe economie

Een initiatief van

Nederland is namelijk druk met het innoveren, creëren en realiseren van prachtige nieuwe initiatieven, programma’s en projecten die ons allen inspireren een nieuwe economie te vormen. Maar ook heeft menig bedrijf een order portfolio dat vol zit met traditionele verkooporders. Hierdoor voelen zij de urgentie van de nieuwe economie niet en zien de kansen evenmin, terwijl deze transitie van alle kanten wordt bespoedigd en de mogelijkheden talloos zijn. Kies je eerste stap en kijk voor meer mogelijkheden op neweconomy.eco

Lees meer

Optimaliseer productie

Productie in de Nieuwe Economie gaat niet alleen over ecologisch en economisch verantwoord produceren, maar ook over veilig produceren voor de medewerkers en omgeving van de productielocatie. Daarnaast zijn er nieuwe vormen van samenwerking, zoals bijvoorbeeld het bezit (in de vorm van aandelen) te verdelen over werknemers. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat financiële werknemersparticipatie de verbondenheid tot de organisatie versterkt en daarmee het bedrijf sterker kan maken en werknemers gelukkiger. Daarnaast zijn huidige productiemethoden nog vaak zeer vervuilend. Aan de ene kant omdat ze zeer energie intensief zijn, aan de andere kant omdat veel materialen verloren gaan en de stempel afval krijgen, terwijl juist deze restmaterialen nog van toegevoegde waarde kunnen zijn in een nieuw proces.