Startpagina voor de nieuwe economie

Een initiatief van

Nederland is namelijk druk met het innoveren, creëren en realiseren van prachtige nieuwe initiatieven, programma’s en projecten die ons allen inspireren een nieuwe economie te vormen. Maar ook heeft menig bedrijf een order portfolio dat vol zit met traditionele verkooporders. Hierdoor voelen zij de urgentie van de nieuwe economie niet en zien de kansen evenmin, terwijl deze transitie van alle kanten wordt bespoedigd en de mogelijkheden talloos zijn. Kies je eerste stap en kijk voor meer mogelijkheden op neweconomy.eco

Lees meer

Financiering

Duurzame financiering is het verstrekken van financiering aan investeringen, rekening houdend met milieu-en sociale overwegingen. Duurzame financiering heeft tot doel de economische groei te ondersteunen, de druk op het milieu verminderen, uitstoot van broeikasgassen en vervuiling tegengaan, minimaliseren van afval én efficiënter gebruik maken van natuurlijke hulpbronnen. Het omvat ook een toenemende transparantie over de risico's die het financiële systeem heeft op het milieu-en sociale welzijn.