Startpagina voor de nieuwe economie

Een initiatief van

Nederland is namelijk druk met het innoveren, creëren en realiseren van prachtige nieuwe initiatieven, programma’s en projecten die ons allen inspireren een nieuwe economie te vormen. Maar ook heeft menig bedrijf een order portfolio dat vol zit met traditionele verkooporders. Hierdoor voelen zij de urgentie van de nieuwe economie niet en zien de kansen evenmin, terwijl deze transitie van alle kanten wordt bespoedigd en de mogelijkheden talloos zijn. Kies je eerste stap en kijk voor meer mogelijkheden op neweconomy.eco

Lees meer

Recycle

Recycling is het proces waarbij materiaal uit afval wordt teruggewonnen en wordt omgezet in nieuwe grondstoffen. Het originele product of component wordt vernietigd in dit proces zodat de waardevolle materialen en mogelijk ook energie teruggewonnen kan worden. Materialen kunnen ook geupcycled worden. Upcycling betekent dat je een materiaal opnieuw gebruikt, maar op een andere manier dan waarvoor het oorspronkelijk was bedoeld. Het originele product wordt grotendeels intact gelaten en gebruikt zijn vorm, vorm en materiaal voor een ander, mogelijk hoger, doel. Ook is het mogelijk producten te verbranden voor het terugwinnen van energie, in de terminologie van de circulaire economie wordt dan vaak gesproken over recover.