Startpagina voor de nieuwe economie

Een initiatief van

Nederland is namelijk druk met het innoveren, creëren en realiseren van prachtige nieuwe initiatieven, programma’s en projecten die ons allen inspireren een nieuwe economie te vormen. Maar ook heeft menig bedrijf een order portfolio dat vol zit met traditionele verkooporders. Hierdoor voelen zij de urgentie van de nieuwe economie niet en zien de kansen evenmin, terwijl deze transitie van alle kanten wordt bespoedigd en de mogelijkheden talloos zijn. Kies je eerste stap en kijk voor meer mogelijkheden op neweconomy.eco

Lees meer

Reduceer verspilling & consumptie

Ook consumptie kan slimmer en verantwoord. Duurzame consumptie gaat over het dusdanig consumeren dat hulpbronnen-en energie-efficiëntie bevorderd worden, waarin iedereen toegang heeft tot basisdiensten en het daarmee een hoge levenskwaliteit biedt aan iedereen. Consumeren moet helpen om algemene ontwikkelingsplannen te realiseren, de toekomstige economische, ecologische en sociale kosten te verlagen, het economische concurrentievermogen te versterken en de armoede te verminderen. Echter betekent dit niet dat er meer geconsumeerd moet worden om de economie te doen versterken. Producten kunnen efficiënter benut worden door deze te delen, minder te verspillen en het energieverbruik zo laag mogelijk te houden.