Startpagina voor de nieuwe economie

Een initiatief van

Nederland is namelijk druk met het innoveren, creëren en realiseren van prachtige nieuwe initiatieven, programma’s en projecten die ons allen inspireren een nieuwe economie te vormen. Maar ook heeft menig bedrijf een order portfolio dat vol zit met traditionele verkooporders. Hierdoor voelen zij de urgentie van de nieuwe economie niet en zien de kansen evenmin, terwijl deze transitie van alle kanten wordt bespoedigd en de mogelijkheden talloos zijn. Kies je eerste stap en kijk voor meer mogelijkheden op neweconomy.eco

Lees meer

Ontwerpen voor de nieuwe economie

In de ontwerpfase worden veel belangrijke beslissingen genomen die blijvende gevolgen kunnen hebben vanuit het oogpunt van waardecreatie. Om generatieve waarde te creëren is het essentieel om producten, processen en diensten gedurende de gehele levenscyclus te aanschouwen vanuit een systeemontwerp. Dit is een ontwerpproces vanuit een systematische aanpak waarin de bredere maatschappelijke waarde geïntegreerd kan worden in het ontwerp.<br/><span>De verschillende stappen</span><br/>Bijvoorbeeld bij het ontwerp van een product. Begin met het ontwikkelen van nieuwe concepten, ga hierbij uit van optimalisatie van functievervulling en doe dit door af te vragen waarom het bedrijf doet wat het doet. Deze vraag lijkt voor de hand te liggen, deze zorgt er echter voor dat het gene wat de organisatie als dagelijkse bezigheden ziet in perspectief wordt gezet. Is de essentie van het bestaan van het bedrijf “zoveel mogelijk producten wegzetten” of is het eigenlijk alleen van belang dat men het product kan gebruiken.<br/><span>Waardebehoud door functionaliteit</span><br/>In het ontwerp kan rekening worden gehouden met een zo lang mogelijke functionaliteit en behoud van waarde, bijvoorbeeld door producten repareerbaar te maken en hier mogelijkheden voor hergebruik direct in mee te nemen. Wordt het product daardoor duurder, zorg er dan voor dat productontwerp en verdienmodel beter op elkaar afgestemd zijn.